www.ljungafors.se © 2010 

 

 

Ljungafors gård

strax utanför Skillingaryd

 

- Ett smultronställe i Småland!

 Start     Byggnaden     Omgivning     Historik     Bokning & Kontakt     Gårdens maskiner och redskap   

 

 

HISTORIK

 

Gården är en mindre skogsfastighet (20 ha) som vi köpte sommaren 2007 på grund av dess kulturhistoriska värde, mitt i skogen med en å som flyter igenom fastigheten. Där fanns redan på 1200-talet en skvaltkvarn, som 1921 mekaniserades med turbiner, vilka fortfarande finns kvar i ån och skall renoveras emedan de också hade till uppgift att driva ett kraftverk samt ett sågverk. Kraftverket finns kvar, men har ej varit i drift de senaste 50 åren. Sågverket är rivet och av kvarnen finns bara tre kvarnstenar kvar och lite annat tillbehör.

 

1947 byggdes på gården en snickerifabrik för vagnindustrin. Man tillverkade bl.a. hjulnav och ekrar, skogskälkar samt dragstänger till vagnar. Då den epoken var över övergick man till att tillverka träemballage och lastpallar m.m. Nu är fabriksbyggnaden uthyrd som lager.

 

Boningshuset byggdes under åren 1907-1910. Det totalrenoverades under 2007-2008 och de första tyska hyresgästerna flyttade in den 11 maj 2008.

 

Det finns båt och fisk samt är vattnet badbart även om det är brunfärgat på grund av humus. –Man ser verkligen solbränd ut i vattnet! Ån heter Österån och vattenfallet på gården är ett av ett 10-tal i Österåns dalgång. Källflödet är i Byarum, Vaggeryds kommun, och åns vatten rinner ned till sjön Bolmen i Kronobergs län, varifrån det går vidare till skånska vattenverk.

 

 

                Mycket är sig likt på Ljungafors när man jämför med flygfotografiet taget på 1950-talet.

                                 Men några byggnader är rivna och några andra har kommit till.

 

Kvarn elverk och sågverk

Det har funnits en s k skvaltkvarn på gården, troligen sedan 1200-talet. Den har drivits av en horisontell turbin som fått sin drivkraft av vattnet i Österån. År 1925 moderniserades den med gjuten turbin. Samtidigt försågs ån med två likadana turbiner som drev dels en generator för elström, dels ett mindre sågverk. Elströmmen distribuerades till byarna runt omkring.

 

Kvarnbyggnaden står delvis grensle över Österån och i dess källare finns turbinerna och elverket. Byggnaden, se bild, skall renoveras och turbinerna skall antingen sättas i stånd eller ersättas av en modern turbin. Det är mycket arbete som måste utföras för att sätta allt i stånd igen. Intaget till turbinerna, den s k spettluckan, skall bytas ut och en ny tub för vattenföringen skall läggas ned i ravinen.

 

Verkstadsbyggnad

Verkstadsbyggnaden uppfördes 1947 som snickerifabrik för komponenter till hästdragna fordon. Nav, ekrar och lötar till vagnshjul samt skogskälkar och skaklar till slädar och kälkar m.m. Då bilarna tog över transporterna övergick man till att tillverka förpackningar i trä samt lastpallar. Verksamheten upphörde helt i början av 1980-talet. Snickerimaskinerna och all annan inredning fanns kvar då vi tillträdde gården i mitten av 2007. Alla maskiner är nu sålda och lokalen används till lager. Dubbelgaraget i västra delen används av oss själva som gårdsverkstad.

 

 

Ladugården

Ladugården används som förråd, traktorgarage, vedbod och, i mittendelen, utrymme för de cyklar och lekredskap som våra gäster kan använda.

 

Höglagret

Användes förr som lager för de i fabriken tillverkade lastpallarna. Det skall rivas och ett motsvarande utrymme för vagnar, traktorredskap och virke skall byggas som förlängning av ladugården, västerut, mot skogen,.

 

Vattenfallet

Det ligger längst i öster och där fanns regleringsluckor för vattenståndet. De skall återställas. Med dessa kunde man höja vattennivån i dammen så att trycket i tuben till turbinerna ökade.

 

Skogen

Gården omfattar cirka 20 ha (200 000 kvm) och merparten är skog samt s.k. impediment, d.v.s. den remsa skog som ligger mellan vägen och dammen, norrut. Ett avsnitt närmast gården norrut tillhör inte fastigheten.

 

Ängsmark

Ängen framför verkstaden var förr lekplats för barnen vid den nedlagda skolan i hörnet. Ängen nedanför skolan tillhör gården. Sommartid nyttas ängarna till bete för nötkreatur.

 

 

 

 

ljungafors@hotmail.se    Tel +46 39312456    Mobil +46 6477476